những câu chúc tết ý nghĩa phần 4

Tổng hợp những câu chúc tết 2017 Đinh Dậu hay ý nghĩa nhất – Phần 4

tet3 Năm mới đến: Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ…” 1.Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn